Serwis, wypożyczalnia i sprzedaż maszyn budowlanych

Regulamin

Regulamin wypożyczalni maszyn budowlanych

MaszBudServisRegulamin

1. Dokumenty potrzebne przy wynajęciu

  • Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, Z o.o., S.A., Jednostki budżetowe, samorządowe: KRS, REGON, zamówienie  i upoważnienie podpisane przez osobę decyzyjną, dokument tożsamości osoby upoważnionej.
    Kolejne wypożyczenie: zamówienie i upoważnienie podpisane przez osobę decyzyjną, dokument tożsamości osoby upoważnionej.
  •  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne: dokumenty rejestrowe, zamówienie  i upoważnienie podpisane prze osobę decyzyjną, dokument tożsamości osoby upoważnione. Kolejne wypożyczenie: zamówienie i upoważnienie podpisane przez osobę decyzyjną, dokument tożsamości osoby upoważnionej.
  • Osoby fizyczne: dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL, do wglądu drugi dokument potwierdzający tożsamość.

2. Umowa najmu

W celu wynajęcia urządzenia Najemca z Wynajmującym zawiera umowa najmu, która jest zawierana w oparciu o specjalny formularz przygotowany przez Wynajmującego.

3. Kaucja

Wynajęcie jest uwarunkowane pobraniem kaucji, której wysokość jest określona w cenniku, a jej kwota jest zamieszczana w odpowiedniej rubryce umowy zawieranej przez strony.

4. Cennik

Wszystkie rozliczenia będą dokonywane w oparciu o aktualny cennik, który zawiera szczegóły związane z czasem wypożyczenie i jego ceną. W cenniku są ujęte korzystne warunki wypożyczania na dłuższy okres istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku wypożyczania większej ilości urządzeń.

5. Obowiązki Wynajmującego

Wszystkie maszyny i urządzenia wynajęte z Z.R.D. I B. Mat-Bud R.Marciniak winny być przez klienta należycie zabezpieczone prze kradzieżą oraz zniszczeniem, a także obsługiwane i wykorzystane zgodnie z ich DTR.

6. Wynajęcie maszyny z operatorem

Dla sprzętu wymagającego operatora istnieje możliwość wynajmu sprzętu z operatorem lub bez w przypadku posiadania przez Firmę wynajmującą operatora odpowiednio przeszkolonego.

7. Usługi dodatkowe

Z wypożyczeniem mogą się łączyć usługi dodatkowe: transport sprzętu, serwis, doradztwo techniczne.